Sirkulær fremtid

For å sikre en bærekraftig utvikling mot 2050 er samfunnet avhengig av en frikobling der vi oppnår økt velferd og økonomisk vekst, samtididig som ressursbruk og klimagassutslipp reduseres. I denne sammenheng er en sirkulær økonomi en kritisk faktor. I et norsk perspektiv er en overgang til sirkulær økonomi avgjørende for konkurransekraft og verdiskapning, og her spiller avfalls- og gjenvinningsindustrien en nøkkelrolle som katalysator. Men med ulike forutsetninger og med flere deler av verdikjeden som partnere.

"Sirkulær fremtid" belyser bransjens, næringslivets og Norges rolle for å få til en sirkulær fremtid og hva det innebærer for deg.
Vi gir deg innspill fra bransjen, produsenter og forbrukere. Drivere som nye forretningsmodeller og innovasjon står på agendaen. Du får innsyn i hva bransjen selv har av erfaring og hva den har å tilby. Bli inspirert og få kunnskap om hvordan du, i samarbeid med hele bransjen og flere, kan være med på å skape en sirkulær fremtid.