Faggruppe for deponering og forurenset grunn

Faggruppe for deponering og forurenset grunn

Faggruppen arbeider med problemstillinger rundt deponering av avfall, håndtering av forurensete masser og oppgaver knyttet til drift, avslutning og etterdrift av deponier.

Faggruppen jobber med oppgaver knyttet til:

  • drift av deponier for inert og ordinært avfall og mottak av masser til disse.
  • nye avfallstyper som krever deponikapasitet, f.eks syredannende bergarter.
  • behandling og disponering av forurensete masser. 
  • utarbeidelse og utvikling av veiledningsmateriell for brabsjen
  • avslutning og etterdrift av deponier
 

Planlagte aktiviteter 2016:

  • Overvåke effekten av bortfall av deponiavgiften
  • Etablere nettverksekspertise på forurensete masser (innenfor deponiet)
  • Etablere driftsforum for deponidriftspersonell/behandling av forurensete masser 
  • Videreutvikle deponiskolen

Aktuelle prosjekter

Det skal etableres en oversikt over norske deponier i drift. En sammenstilt statusoversikt over deponisituasjonen i Norge, hvor de geografisk ligger, hvor lang levetid og restkapasitet som gjenstår er av interesse for samfunnet, myndigheter og avfallsbesittere. Ved å overvåke deponisituasjonen, har man en mulighet til å forutse utfordringer i forbindelse med deponikapasitet og mengder som går til deponi. Forventes ferdigstilt tidlig 2016.
 
Det er inngått et samarbeid med LOOP og sortere.næring for plotting av deponier på kart slik at geografisk plassering blir interaktivt.

Avfall Norges fagrapporter finner du her.

Ønsker du å bli med i faggruppen, ta kontakt med sekretær i gruppen, fagrådgiver Malin Granlund (malin.granlund@avfallnorge.no) eller fagsjef Henrik Lystad: (henrik.lystad@avfallnorge.no). 

Medlemmer i arbeidsgruppen

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo