Arrangement

Kurs i målorientert ledelse med RBM

Tid og sted

 • Dato:
  30. oktober 2018

 • Tidspunkt:
  Kl. 08:00 - 16:30

 • Sted:
  Oslo

Dokumenter

 • Det er ikke publisert noen dokumenter

Generell informasjon

Kurset omfatter følgende deler:

 • Genrelt om målorientering
 • Særlige utfordringer for infrastruktur virksomheter
 • Gode målsettinger
 • Strategier for måloppnåelse
 • Gruppeoppgaver

Målgruppe:
Ledere, mellomledere og informasjonsmedarbeidere i offentlig renovasjonsvirksomheter

Minimum antall deltakere: 10
Maks antall deltakere: 20